Tłumaczenia Corpus Hermeticum W. Myszora udostępnione publicznie!

Kiedy rozpoczynałem pracę nad tłumaczeniem Corpus Hermeticum, praktycznie nie było dostępu do żadnych innych polskich tłumaczeń. Były pewne wyjątki – należy do nich m.in. kilka traktatów w tłumaczeniu (z oryginału) ks. Wincentego Myszora.

Myszor był dość wybitną osobowością w kręgu polskiej patrystyki i znany był m.in. z wielu tłumaczeń tekstów wczesnochrześcijańskich, a zwłaszcza chrześcijańskiej gnozy. Pod koniec lat 70’tych przetłumaczył kilka traktatów C.H., które zaliczał do grupy „o tendencjach dualistycznych i pesymistycznych”.[1] Były to traktaty I, IV, VI, VII i XIII. Niestety, opublikowane były w czasopiśmie naukowym Stuida Theologica Varseviania, do którego dostęp (poza bibliotekami uniwersyteckimi) nie należał do najłatwiejszych.

Okazuje się jednak, że BazHum – otwarty kilka lat temu serwis pod patronatem Muzeum Historii Polski – udostępnia wszystkie artykuły opublikowane w STV! Pełną listę opublikowanych i udostępnionych artykułów można znaleźć tu, natomiast dla wygody wrzucam 4 pliki z tłumaczeniami Myszora do Biblioteki.

Tłumaczenia zaopatrzone są również komentarzami, zachęcam gorąco do lektury. Więcej o działalności Myszora i jego tłumaczeniach można przeczytać w In Memoriam autorstwa ks. Stanisława Longosza.

 

 

 

zdjęcie udostępnione przez Jerzego Myszora, pobrane z serwisu Wikipedia na licencji CC BY-SA4.0


[1] Myszor, W., „Poimandres: Wstęp , przekład, komentarz” w: Stuida Theologica Varseviania, 15/1, 1977, s. 206