Filozofia

Johfra Bosschart - Capricorn (Koziorozec)

Portal Koziorożca

Według filozofów neoplatońskich dusza przemieszcza się pomiędzy Ziemią i sferą bogów poprzez dwa portale, tudzież bramy: Raka i Koziorożca. Bramy te ulokowane są na ekliptyce i powiązane są z momentem przesilenia letniego i zimowego. Porfiriusz w „Jaskini Nimf” powołuje się na Numeniusza, który opisuje owe portale jako dwa ekstrema na sklepieniu niebieskim – Rak na północy, znajdujący się najbliżej ziemi i władany przez Księżyc, a na południu Koziorożec, związany z przesileniem zimowym, oddalony od nas najbardziej i władany przez Saturna. Według Porfiriusza teologowie utrzymywali, że dusze zstępują na ziemię poprzez bramę Raka, a opuszczają ją poprzez bramę Koziorożca. Brama ta...

Continue reading...
Neil Armstrong

Podróż do gwiazd

Podróż duszy do gwiazd jest wątkiem, który przewija się w filozofii platońskiej, neoplatońskiej, czy hermetycznej. Przybiera on różną postać – czasem dusza powraca do gwiazd, z których zstąpiła wcześniej na ziemię, czasem przebija się przez kolejne sfery planetarne oczyszczając się z ich wpływów by dotrzeć do sfery gwiazd, a stamtąd ku bogom aby się z nimi zjednoczyć. Według różnych konceptów, wędrówka ta wspólna jest wszystkim duszom lub dostępna jedynie filozofom lub herosom. Motyw ten nie jest obcy naszej współczesnej kulturze. Rzadko jednak mamy okazję doświadczyć go tak dobitnie w mediach, jak miało to miejsce wczoraj podczas transmisji z mszy upamiętniającej...

Continue reading...
Eos w rydwanie

Rydwan – platońska alegoria duszy

  Typowa karta „Rydwan” przedstawia stojącego lub siedzącego w rydwanie woźnicę, który stara utrzymać na wodzach dwa rumaki zdające się pędzić w dwie różne strony. Choć są oczywiście talie, w których konie gnają zgodnie w tym samym kierunku, ich różne zamiary odnośnie obranej trasy (ba! czasem zad każdego z koni skierowany jest w inną stronę niż ich głowy!) zdają się być motywem przewodnim większości z nich. Motyw ten odwołuje się (bardziej lub mniej świadomie) do starożytnej analogii rydwanu do duszy ludzkiej, opisywanej w takich tekstach, jak Republika lub Fajdros Platona lub hinduskich Upaniszadach. W skrócie, według Platona rydwan przedstawia duszę...

Continue reading...