Jedenasty traktat Corpus Hermeticum – Umysł do Hermesa

Zapraszam do letury XI traktatu Corpus Hermeticum.

Jest to kolejny traktat, który wyjaśnia naturę Boga, Kosmosu i stworzenia. Ponownie poruszany jest temat życia, śmierci i nieśmiertelności. Traktat ten jest też idealnym przykładem na pozorną wewnętrzną sprzeczność w hermetycznym korpusie – z jednej strony mamy typowe dla gnostycyzmu stwierdzenie, że poznanie (gnoza) jest niedostępne dla tych, którzy miłują ciało i są źli (a czym zło jest pamiętamy z poprzedniego traktatu); z drugiej zaś strony poinformowanie jesteśmy, że każda najmniejsza cząstka materii jest częścią Boga i jest obrazem Dobra.

Traktat ten stoi też w kontraście do tradycji gnostycznej, według której Bóg oderwany jest od świata, natomiast materialny świat stworzony jest przez Demiurga – tutaj Stworzyciel (Demiurg) może być tylko jeden i jest on Bogiem. Jest stworzycielem zarówno materii, jak i duszy i nie może być od swego stworzenia oddzielony.

Polecam też uwadze wersy 19 i 20, w których czytelnicy rozpoznają podstawę wielu praktyk wizualizacyjnych stosowanych po dziś dzień, znanych współcześnie pod nazwą kreatywnej wizualizacji, podróży astralnej, tudzież pathworkingu. 

Zapraszam do lektury w bibliotece.