Szesnasty Traktat Corpus Hermeticum – Definicje Asklepiosa dla króla Ammona (Doskonałe kazanie Asklepiosa dla króla)

Traktat szesnasty skupia się głównie na kosmologicznym aspekcie hermetycznej filozofii. Słońce przedstawione jest jako agent Boga, poprzez którego zarządza on i stwarza cały świat. Jest to jednocześnie fizyczne Słońce, które wprowadza w ruch i utrzymuje w kontroli planety oraz oświetla świat, ale też Słońce metafizyczne, zarządzające zastępami Bogów i daimonów; ma ono wpływ zarówno na Świat Umysłowy, jak i Zmysłowy.

Warto przypomnieć, że w obecnie powszechnie kceptowanej numeracji, w CH nie ma traktatu piętnastego – dla przypomnienia odsyłam do jednego z poprzednich wpisów ("Traktaty hermetyczne").

Zapraszam do lektury w bibliotece.