Trzeci traktat Corpus Hermeticum – Święte Kazanie Hermesa

Trzeci rozdział Corpus Hermeticum jest bardzo krótkim i jednocześnie niezwykle trudnym do przetłumaczenia traktatem. Wynika to nie tylko ze stylizowanego na archaiczny stylu G.R.S. Meada, ale także z wysoce uszkodzonej treści oryginału. Do tego należy dodać, że styl oryginału pozostawia również wiele do życzenia, niektórzy tłumacze twierdzą wręcz, że napisany został on przez osobę, która nie władała biegle greckim. Oryginał jest na tyle trudny w odczycie, że wszystkie znane mi przekłady tego traktatu na język angielski różnią się dość znacznie w swej treści.
Traktat ten pozbawiony jest elementów gnostycznych, nawiązuje za to do elementów kosmologii egipskiej, judaistycznej i stoickiej. Opisuje on boską istotę Natury, wyodrębnienie się elementów, oraz cykliczną naturę życia. Podkreślone są też motywy astrologiczne – bogowie sfer planetarnych i ich wpływ na ludzkie przeznaczenie.
Podobnie jak w przypadku poprzednich traktatów, w tłumaczeniu posłużyłem się angielskim przekładem G. R. S. Meada. Zarówno poprzednie traktaty, jak i przyszłe tłumaczenia dostępne będą w dziale „Biblioteka”.