Czwarty traktat Corpus Hermeticum – Hermes do Tat

Czwarty rozdział Corpus Hermeticum przedstawia konwersację pomiędzy Hermesem i jego synem Tatem. Tematem dyskursu jest dualizm dobro-zło, bezcielesność-cielesność, boskość-śmiertelność i konieczność właściwego wyboru. Wybór, według Hermesa, leży pomiędzy przyjemnościami nierozumnego ciała, a dążeniem do zdobycia Umysłu i osiągnięcia Gnozy.
 

Traktat ten, podobnie jak poprzednie, dostępny jest w dziale "Biblioteka" – zapraszam do lektury!