Piąty traktat Corpus Hermeticum – Manifestacja Niewidzialnego Boga

Piąty rozdział Corpus Hermeticum składa się z dwu części: kazania i hymnu. W kazaniu Hermes opisuje w jaki sposób Bóg objawia się w świecie będąc jednocześnie niewidzialnym. Sporo jest tu sprzeczności, które Hermes zdaje się godzić – z jednej strony Bóg niedostępny jest fizycznym oczom i jedynie wewnętrzny „wzrok umysłu” jest w stanie na mocy łaski dostrzec Ojca. Z drugiej strony, jest On we wszystkim, co tworzy i całe stworzenie jest Jego ciałem, dzięki czemu dostępny jest też fizycznemu wzrokowi. W hymnie podkreślona jest niemożliwa do uchwycenia esencja Boga – jest on zarówno u góry, jak i na dole, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nie jest ograniczony przez czas, ani przez przestrzeń, przez co – w odróżnieniu od n.p. bogów planetarnych, do których wznosi się modły w określonych dniach i porach dnia – nie ma wyznaczonego czasu, kiedy należy wznosić do Niego chwalebne pieśni.

Rozdział (podobnie jak i poprzednie) dostępny jest w dziale "Biblioteka". Zapraszam do lektury!